Meet and Code: Održana Online radionica “Uvod u FMS Logo”

fms_logo

U srijedu 14. listopada 2020. održana je prva online radionica u sklopu Meet and Code inicijative. Na radionici “Uvod u FMS Logo” koja je trajala 2 sata sudjelovali su polaznici od 9 do 14 godina koji su se upoznali s FMS Logom i osnovnim naredbama. Naučili su sljedeće naredbe:

FD n (forward) – neka kornjača ide unaprijed za n koraka
BK n (back) – neka kornjača ide unazad za n koraka
RT s (right) – neka se kornjača okrene udesno za s stupnjeva
LT s (left) – neka se kornjača okrene ulijevo za s stupnjeva
CS (clearscreen) – brisanje zaslona i vraćanje kornjače u početni položaj
PU (pen up) – kornjača diže olovku i ne pušta trag
PD (pen down) – kornjača spušta olovku i ponovno pušta trag
PE (pen erase) – kornjača briše
HT (hide turtle) – neka se kornjača sakrije
ST (show turtle) – neka se kornjača pokaže
HOME – neka se kornjača vrati u početni položaj

Meet and Code inicijativu u Hrvatskoj podržava Techsoup Croatia.

Najnovije vijesti